Förr var Siljan en viktig transportled för godstrafiken i våra trakter. Gods som skulle till och från Siljansnäs lastades på den tiden av och på vid Fornby lång
brygga.
Men så byggdes Fornbybanken och senare kom lastbilarna och tog över transporterna från båtarna. Långbryggan förföll och av den gamla långbryggan återstår nu bara ett antal pålar, som kan ses vid lågvatten.

Ångbåtsbryggan i Fornby med Österviken i bakgrunden. Fotograferad av Albert Kahns under hans resa i Dalarna 1910.

Nu vill vi återskapa möjligheterna för alla båtar, såväl ångbåtar som roddbåtar, att lägga till i Fornby och njuta av sjölivet vid porten till Siljansnäs. Likaså vill vi göra det lättillgängligt för alla att fiska från bryggan.

Våren 2010 satte arbetet med den 180 meter långa piren igång. Fyllnadsmassorna har lagts ut och nu återstår att färdigställa den etapp, som består i att göra en stenkista längst ut, så att större båtar ska kunna lägga till. Kostnaden för stenkistan beräknar vi till ca 250.000 kronor.

Hittills har projektet finansierats med bidrag från Leksands Sparbank, Per och Anna Tägtströms Minnesfond (Leksands kommun), Siljan Södra Fiskevårdsförening och Leader Dalälvarna (EU). Dessutom har en hel del ideellt arbete utförts av hängivna bybor.

Vårt mål är att påbörja detta arbete våren 2014 och så snart som möjligt färdigställa Fornby långbrygga till glädje för båttrafiken på Siljan, besökare och ortsbor.

Själva har vi inte alla pengar det här kommer att kosta, så därför vänder vi oss till dig, som kan tänka dig bidra på något sätt. Är du skogsägare kanske du vill skänka en eller ett par stockar till stenkistekonstruktionen. Har du inga stockar får du gärna ge ett penningbidrag, dock minst 500 kronor.

Varje person som stöttar bygget av Fornby Långbrygga kommer att få sitt namn förevigat på en tavla vid bryggan.

Är du företagare och vill stötta bygget, kontakta Christina Sjöberg, tel: 070-3523198
, sjobergschristina@gmail.com

 

EU flag